پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری از 5 فصل تشکیل شده است. هر یک از این فصل ها به طور مجزا به یک موضوع خاص می پردازند. برای نوشتن فصل های پایان نامه باید با توجه به فرمت عمل کنید. فصل های پایان نامه به اجزای اصلی یک مقاله شباهت زیادی دارد اما از آن کامل تر است. پایان نامه ها پس از ارائه چکیده از پنج فصل مقدمه، مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری تشکیل شده اند. در ادامه به توضیح هر یک از آن ها می پردازیم.

نحوه نوشتن فصل اول پایان نامه

ساختار فصل اول پایان نامه کارشناسی ارشد شباهت زیادی به پروپوزال دارد. در مقطع دکتری نوشتن فصل اول پایان نامه بیشتر به بیان مساله و مقدمه ای از طرح پژوهش می پردازد. نوشتن فصل اول پایان نامه فرصت زیادی از دانشجو نمی‌گیرد. پس می توان با استفاده از مطالب قبلی پروپوزال آن را نوشت. البته بعد که به سراغ نوشتن فصل دوم و فصل سوم پایان نامه می روید به اطلاعات و داده های بیشتری نیاز دارید.

این بخش از پایان نامه در نهایت با 20 صفحه نوشته می شود. شما می توانید از اطلاعات و داده های پروپوزال برای نوشتن فصل اول استفاده کنید. اما نحوه نگارش فصل اول پایان نامه چگونه است؟ در ادامه بخش های گوناگون فصل اول پایان نامه معرفی می شوند.

نحوه نگارش فصل دوم پایان نامه

روش نوشتن فصل دوم پایان نامه با نوشتن فصل اول کمی تفاوت دارد. این فصل از دو بخش تشکیل می شود:

قسمت اول شامل ادبیات نظری تحقیق

در این قسمت از نحوه نوشتن فصل دوم پایان نامه مباحثی در مورد سیر تاریخی طی شده در موضوع تحقیق مطرح می شود. همچنین باید تئوری های مطرح شده در مورد موضوع و کلمات و واژگان کلیدی تحقیق را ارائه دهید.

قسمت دوم بیان کننده پیشینه تحقیق

قسمت پیشینه تحقیق به دو دسته پیشینه تحقیق انجام شده در داخل کشور و خارج کشور تقسیم می شود. در بخش پیشینه تحقیق به بخش هایی مانند مورد مطالعاتی، روش تحقیق، نتایج و نتیجه گیری هر تحقیق به طور مختصر پرداخته می شود. به طور کلی مراحل نگارش فصل دوم در ادامه مطلب ارائه می شود.

هزینه نوشتن فصل دوم پایان نامه نسبت به فصل اول بیشتر محاسبه می شود. البته رشته تحصیلی هم در تعیین هزینه این فصل تاثیرگذار است.

نوشتن فصل سوم پایان‌نامه

فصل سوم پایان نامه هم یکی دیگر از قسمت های مهم در نوشتن فصل های پایان نامه است. در این فصل تحلیل داده های پایان نامه انجام می شود. به شکل کلی ابتدا باید مقدمه فصل سوم پایان نامه نوشته شود. سپس روش تحقیق آن را انجام دهید. در مورد مقدمه و روش تحقیق باید با استاد راهنما مشورت های لازم را انجام دهید. زیرا این دو قسمت باید مورد تایید استاد راهنما قرار بگیرد.

به طور کلی شما در زمان نوشتن فصل سوم پایان نامه باید به موارد زیر بپردازید:

  • پرداختن به فرضیه های تحقیق
  • مشخص کردن ابزار جمع آوری اطلاعات
  • بررسی جامعه و نمونه آماری

نحوه نوشتن فصل 4 و 5

برای اینکه بدانید نوشتن فصل چهارم پایان نامه و فصل 5 به چه چیزی اختصاص دارد و چطور باید آن را بنویسید، بهتر است به projedoni مراجعه کنید.

در پایان

آنچه که از نوشتن فصل های پایان نامه بیان کردیم، مختصری از روش نوشتن هر یک از قسمت های پروژه دانشجویی است. در هر یک از فصل ها باید به شکل متفاوتی عمل کنید. در این مطلب ما به طور خلاصه کارهایی را که باید در زمان نوشتن هر یک از فصل ها انجام دهید، برایتان به طور مختصر بیان کردیم.

در صورتی که برای نوشتن هر یک از فصل های پایان نامه خود دچار مشکل شدید، می توانید به قسمت « انجام پایان نامه » بروید. بعد از تکمیل فرم مربوطه در پایین صفحه و در قسمت پایان نامه موردنظر، کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.