فصل های پایان نامه به اجزای اصلی یک مقاله شباهت زیادی دارد اما از آن کامل تر است . پایان نامه ها پس از ارائه چکیده از پنج فصل مقدمه ، مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری تشکیل شده اند. برای نوشتن فصل های پایان نامهابتدا باید بدانید در هر فصل باید به چه موضوعی بپردازید. در این مطلب قصد داریم شما را با چگونگی نوشتن فصل‌های پایان‌نامه آشنا کنیم. پس تا انتهای مطلب با ما همراه شوید.

روش نوشتن فصل های پایان نامه

هر پایان نامه دارای پنج فصل کلی است که هر کدام از آن ها قسمتی از ارایه گزارش تحقیق شما را به عهده دارند. پنج فصل برای اکثر دانشگاه های یکسان است. البته ممکن مطالبی که در هر فصل می آید در دانشگاه ها نسبت به هم متفاوت باشند. برای نوشتن هر یک از فصل های پایان نامه باید به صورت زیر عمل کنید:

نوشتن فصل اول پایان نامه

برای نوشتن این فصل باید به پروپوزال توجه کنید. زیرا فصل اول شباهت زیادی به پروپوزال دارید. به این صورت که طرح مساله در این بخش موضوع مورد مطالعه را تعریف کرده و به دالیل انتخاب مورد تحقیق اشاره می کنند. به طور کلی در این فصل اهداف کلی و جزیی و تعیین قلمرو مکانی و زمانی تحقیق را شرح می دهند.

نوشتن فصل دوم پایان نامه

در فصل دوم باید به طور کامل به ادبیات پژوهشی یا سوابق تحقیق بپردازید. مروری بر ادبیات مقدمه که سرآغاز متن تحقیق است را در این فصل شرح می دهند. مقدمه اهداف و اهمیت تحقیق را بین کرده و سوالات پژوهشی در ذهن خواننده ایجاد می کند.

فصل سوم پایان نامه

در زمان نوشتن فصل سوم پایان نامه باید روش تحقیق مشخص شده در پروپوزال را بخاطر بیاروید. در واقع روش تحقیق و حل مساله دراین بخش روش جمع آوری داده ها، جمعیت مورد مطالعه و روش تجزیه و تحلیل را شرح می دهد. باید با توجه به رشته تحصیلی و موضوع مورد نظر خود، یکی از انواع روش تحقیق را در فصل سوم بیاورید.

برای آشنایی بیشتر با انواع روش تحقیق در پایان نامه باید در پروپوزال آن را مشخص کرده باشید.

نوشتن فصل چهارم پایان نامه

بخش دیگری از پایان نامه به درج یافته ها و نتایج تحقیق اختصاص دارد. شما در این فصل از رساله به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی نتایج آماری درصد و فراوانی، ضریب همبستگی، آزمون تی، اف و ... صحبت می کنید. همچنین باید در زمان نوشتن فصل چهارم پایان نامه از جدول، شکل و نمودار هم استفاده کنید تا محتوا کامل تر شود.

نوشتن فصل پنجم پایان نامه

بخش مهم تری از نوشتن فصل های پایان نامه به نوشتن تحلیل نهایی یا نتیجه گیری اختصاص پیدا می کند. نتیجه گیری در آخرین فصل رساله نتایج تحقیق را تجزیه و تحلیل می کنند و محدودیتهای در اختیار و خارج از اختیار پژوهشگر را توضیح می دهند. در این بخش می توان پیشنهادات اجرایی و پیشنهادات پژوهشی را شرح داد. این جمع بندی کلی حاصل از نتایج تحقیق باید حدود یک تا دو صفحه باشد.

فراموش نکنید که همه اساتید راهنما و داوران شما در پایان‌نامه به دنبال این هستند که ببینند شما به چه نتایجی دست پیدا کردید و در حقیقت هدف اصلی هر پژوهشی این است که بتوانیم با بررسی پژوهش‌های خود و با استفاده از ابزارهای مناسب به نتایج ارزشمندی دست پیدا کنیم. این نتایج تمام زحمات شما در فصول قبل را نشان می‌دهد. علاوه بر این‌که شما نتایج کلی پژوهش خود را بیان می‌کنید و فرضیه‌هایی که در فصل اول و پروپوزال آوردید را در این فصل باید تائید را رد نمایید.

در پایان

اگر برای نوشتن پایان نامه به مشاوره نیاز داشتید و یا برای نوشتن پروپوزال یا پایان نامه دچار مشکل شدید، به موسسه انجام پایان نامهپروژه دونی بروید. در این صفحه بر روی درخواست خود کلیک کرده و فرم مربوطه را تکمیل کنید. کارشناسان ما بعد از دریافت اطلاعات با شما تماس می‌گیرند. همچنین می توانید با شماره های 09126232588 و یا 86036675-021 تماس بگیرید.